Πρόσκληση συμμετοχής στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών για το 2024

Ο εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (https://edl.ecml.at/), στις 26 Σεπτεμβρίου, καθιερώθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2001, με απόφαση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV)1 είναι Οργανισμός του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος μελετά, σχεδιάζει και προτείνει μέτρα για την ενίσχυση και τη βελτίωση της διδασκαλίας των γλωσσών στα κράτη μέλη του, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η οποία είναι ιδρυτικό μέλος του.

Σήμερα, τα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών ανέρχονται στα τριάντα έξι (36).

Σκοπός του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (European Day of Languages), μεταξύ άλλων είναι:

  • Η προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών και της πολυγλωσσίας.
  • Η εκμάθηση και άλλων γλωσσών, εκτός των ευρύτερα γνωστών.
  • Η διατήρηση του γλωσσικού πλούτου της Ευρώπης, η περαιτέρω καλλιέργεια και ανάδειξή του.
  • Η συμπερίληψη των λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών στις γλώσσες που μαθαίνουν οι μαθητές.

Για το 2024, το θέμα του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών είναι «Γλώσσες για την ειρήνη»

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλούν και εφέτος όσα σχολεία επιθυμούν να λάβουν μέρος στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών, διοργανώνοντας διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Δείτε την πρόσκληση