Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού από το 2024-2025 μέχρι και το 2026-2027

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 και τα ημερολογιακά έτη 2025, 2026 & 2027 Ν. Ημισφαιρίου.

Δείτε την απόφαση