Παράταση εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων για το 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι τα πεδία Β και Γ της φόρμας Σχεδίων Δράσης στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ (https://sch-eval.iep.edu.gr/) θα είναι ενεργά για υποβολή των σχετικών δεδομένων μέχρι την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 και ώρα 23:59.

Δείτε το έγγραφο


Συνεχής ενημέρωση για την εφαρμογή του «Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας: