ΦΕΚ 932/2024. Αριθμός εισαγομένων στις Αστυνομικές Σχολές με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 932 τ.Β’ (8/2/2024) η απόφαση με θέμα: «Καθορισμός αριθμού εισαγομένων στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2023-2024»

Δείτε το ΦΕΚ


Συνεχής ενημέρωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας: