Εγκύκλιοι για την Αίτηση Δήλωση μαθητών/τριών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

Όλοι και όλες οι υποψήφιοι/ες  (μαθητές/τριες και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία για φέτος ορίζεται από Τετάρτη 29-11-2023 ως και Παρασκευή 15-12-2023 για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Η εγκύκλιος και τα σχετικά έντυπα για τα ΓΕΛ:

Η εγκύκλιος της Αίτησης-Δήλωσης για τις Πανελλαδικές των ΓΕΛ

Υπόδειγμα Αίτησης – Δήλωσης Μαθητή/τριας ή Αποφοίτου για τα ΓΕΛ

Αναλυτικές Οδηγίες Συμπλήρωσης της Αίτησης

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για τα 5 Μουσικά Τμήματα των ΑΕΙ με την ειδική διαδικασία εισαγωγής ΓΕΛ 2024

Κατάλογος Μουσικών Οργάνων για το εξεταζόμενο μάθημα “Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία”

Ο πίνακας με τις Ομάδες προσανατολισμού, τα Επιστημονικά Πεδία και τα Εξεταζόμενα Μαθήματα

Η εγκύκλιος και τα σχετικά έντυπα για τα ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑΛ:

Η εγκύκλιος της Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές των ΕΠΑΛ

Υπόδειγμα 1 Αίτησης – Δήλωσης Μαθητή/τριας ή Αποφοίτου για τα Ημερήσια ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑΛ

Οδηγίες συμπλήρωσης υποδείγματος 1 για τα Ημερήσια ΕΠΑΛ

Υπόδειγμα 2 Αίτησης – Δήλωσης Μαθητή/τριας ή Αποφοίτου για τα Εσπερινά ΕΠΑΛ

Οδηγίες συμπλήρωσης υποδείγματος 2 για τα Εσπερινά ΕΠΑΛ

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για τα 5 Μουσικά Τμήματα των ΑΕΙ με την ειδική διαδικασία εισαγωγής ΕΠΑΛ 2024

Κατάλογος Μουσικών Οργάνων για το εξεταζόμενο μάθημα “Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία”

Δείτε ακόμη:

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024


Για συνεχή ενημέρωση για τις Πανελλαδικές εξετάσεις, επισκεφτείτε το σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας: