Οριστικοί πίνακες κατάταξης εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για τα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-aitisi.sch.gr/ οι οριστικοί πίνακες κατάταξης εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) ανά μουσικό όργανο για τα μουσικά σχολεία, για το σχολικό έτος 2023-2024, οι οποίοι καταρτίστηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 103483/Ε1/19-9-2023 (ΑΔΑ: 92ΩΒ46ΝΚΠΔ-6Ν5) Πρόσκληση.

Δείτε τους πίνακες εδώ