Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023

Νέα εγκύκλιο (ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2640/οικ.9409/31-5-2023 – ΑΔΑ: 65ΠΕ46ΜΤΛ6-ΡΚΒ), εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 ((ΠΔ 71/2023, Α’ 122), βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.2190/1994). Εξακολουθούν να ισχύουν όσα αναφέρονται στην προηγούμενη εγκύκλιο (ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623/28-4-2023 – ΑΔΑ: 9ΒΧΜ46ΜΤΛ6-0ΜΗ) και ρυθμίζει τα παρακάτω θέματα:

  • Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών
  • Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών
  • Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

Δείτε τη νέα εγκύκλιο στη Δι@ύγεια