Παράταση υποβολής Σχεδίων Δράσης (Υλοποίηση – Αποτίμηση) και Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης 2022-2023

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι το χρονοδιάγραμμα υποβολής των Σχεδίων Δράσης και της Έκθεσης Εσωτερικής αξιολόγησης του σχολείου για το 2022-2023 τροποποιείται ως εξής:

Σχέδια Δράσης (Υλοποίηση-Αποτίμηση): Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Κυριακή 4 Ιουνίου 2023

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2022-2023: Θα ενεργοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023

Δείτε την ανακοίνωση: http://iep.edu.gr/el/nea-anakoinoseis


Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να ενημερώνεστε άμεσα για θέματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας: