Ρύθμιση Υπεραριθμιών – Αναμορφωμένοι Πίνακες Οργανικών Κενών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας με την 8η / 2023 Πράξη του

Α. αποφασίζει ότι:

 • η υπεράριθμη εκπαιδευτικός Πετράνη Αικατερίνη, κλάδου ΠΕ02, μετατίθεται για ρύθμιση της υπεραριθμίας της στο 1ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας, κατόπιν αίτησής της
 • η υπεράριθμη εκπαιδευτικός Μιχαηλίδου Ευθυμία-Ηλέκτρα, κλάδου ΠΕ11, μετατίθεται για ρύθμιση της υπεραριθμίας της στο Γενικό Λύκειο Νυδριού Λευκάδας, κατόπιν αίτησής της

Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί των κλάδων

 • ΠΕ01: Σγουρόπουλος Παναγιώτης – Κούρτης Φίλιππος
 • ΠΕ02: Βεργίνη Αναστασία
 • ΠΕ03: Θεριανού Δήμητρα – Ζαβιτσάνου Αθανασία
 • ΠΕ05: Αναγνώστου Σουλτάνα
 • ΠΕ06: Γκολοβράντζα Αντωνία
 • ΠΕ80: Κτενά Παναγιώτα – Άιλερς Άννα–Μάρθα – Κοντοπρία Παναγιώτα – Θερμού Φωφώ – Μαργέλης Γεώργιος

παραμένουν ως οργανικά υπεράριθμοι στο σχολείο τους.

Β. Μετά την απόδοση οργανικών κενών προς ρύθμιση των υπεραριθμιών, οι πίνακες των οργανικών κενών προς κάλυψη αναμορφώνονται ως εξής:

 

Οργανικά Κενά
Γενικής Παιδείας
1ο Γυμνάσιο
Λευκάδας
2ο Γυμνάσιο
Λευκάδας
1ο ΕΠΑ.Λ.
Λευκάδας
Λύκειο
Νυδριού
Γυμν. με Λ.Τ.
Καρυάς
Γυμν. με Λ.Τ.
Βασιλικής
Γυμν. με Λ.Τ.
Μεγανησίου
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ   -1 -1 -1 -2 -1 -2
ΠΕ04 ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ         -1

(ΠΕ04.02 ή ΠΕ85)

   
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ   -1          
ΠΕ78 ΚΟΙΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -1            
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ     -1        
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ     -2        

 

Οργανικά Κενά
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & Τμ.Ένταξης
Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
1ο Γυμνάσιο
Λευκάδας
(Τμ.Ένταξης)
2ο Γυμνάσιο
Λευκάδας
(Τμ.Ένταξης)
Μουσικό Σχολείο
Λευκάδας
(Τμ.Ένταξης)
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Ε.Α.Ε. -1 -1
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Ε.Α.Ε. -1   -1 -1
ΠΕ78 ΚΟΙΝ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ε.Α.Ε. -1      
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ε.Α.Ε. -1      
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Ε.Α.Ε. -2      
Σημείωση: για τα Τμήματα Ένταξης ισχύει η παρ.γ’ του άρθρου 28 του Ν.4638/2019

 

Γ. Με νεότερη ανακοίνωση θα κληθούν οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω κατηγοριών:

 • προσωρινά τοποθετημένοι και ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας,
 • νεοδιόριστοι (έτους 2022),
 • αιτούμενοι βελτίωση θέσης,
 • μετατεθέντες στην περιοχή μετάθεσης Λευκάδας και
 • χαρακτηρισμένοι ονομαστικά ως υπεράριθμοι που επιθυμούν βελτίωση, συγκρινόμενοι με τους εκπαιδευτικούς που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση

να υποβάλουν έντυπη δήλωση για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης προς το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας.