Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου ΓΕΛ Λευκάδας στην Πάτρα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Δ/ντή του 1ου ΓΕΛ Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Τρίτη 02/05/2023 και ώρα 09:00 – 10:00 π.μ.

Περισσότερα στο έγγραφο του 1ου ΓΕΛ Λευκάδας