Λήξη μαθημάτων και προγραμματισμός ενδοσχολικών εξετάσεων στις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για τη διευκόλυνση των σχολικών μονάδων, συγκεντρώσαμε τις εγκυκλίους που αφορούν στην λήξη των μαθημάτων και τον προγραμματισμό των εξετάσεων σε Γυμνάσια και Λύκεια (Γενικά και Επαγγελματικά). Συγκεκριμένα:

Λήξη μαθημάτων:

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2194 τ.Β’ (4/4/2023), ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του  διδακτικού έτους 2022-2023:

α. Των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, και Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 30ή Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη.

β. των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 18η Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη.

Δείτε το ΦΕΚ

Λήξη της ενισχυτικής διδασκαλίας:

Ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας των Γυμνασίων ορίζεται η 30η Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη.

Η εγκύκλιος λήξης ενισχυτικής για τα Γυμνάσια

Ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) ορίζεται η 18η Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη.

Η εγκύκλιος λήξης ενισχυτικής για τα ειδικά μαθήματα των Λυκείων

Προγραμματισμός εξετάσεων:

Για τα Γυμνάσια, στο άρθρο 5 του ΠΔ 126/2016 (Α’ 211), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4692/2020 (Α’ 111), ορίζεται ότι:

 • οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α’ διεξάγονται σε εξεταστική περίοδο που διαρκεί από την 1η έως τη 15η Ιουνίου.
 • το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του Γυμνασίου στους μαθητές, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Ως ανωτέρω, ορίζεται πρόγραμμα εξετάσεων και για τις κατατακτήριες εξετάσεις των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών.

Επισημαίνεται ότι σε ότι αφορά τους ελέγχους προόδου του δευτέρου τετραμήνου, αυτοί παραδίδονται στους κηδεμόνες των μαθητών/τριών έως την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.

Αναλυτικές πληροφορίες στην εγκύκλιο

Για τα Λύκεια, το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται στους/στις μαθητές/τριες πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

Μετά τη λήξη, προτείνεται το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών των Γενικών Λυκείων της χώρας:

 • Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α’ και Β’ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. διεξάγονται από την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 έως την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023.
 • Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται το αργότερο την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023.
 • Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ’ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ., διεξάγονται από την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 έως την Τρίτη 30 Μαΐου 2023. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται έως την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.
 • Σύμφωνα με το αρθρο 105 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4692/2020 (Α’ 111), προβλέπεται ειδική εξεταστική περίοδος κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, για τους/τις μαθητές/τριες που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου και για τους/τις μαθητές/τριες της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο.
 • Η έκδοση των αποτελεσμάτων, μετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, θα γίνει μέχρι την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023.

Αναλυτικές πληροφορίες στην εγκύκλιο

Για τα ΕΠΑΛ, το πρόγραμμα των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ στους/στις μαθητές/τριες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

 • Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α’ και Β’ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ της πρώτης εξεταστικής περιόδου θα αρχίσουν την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων για τους/τις μαθητές/τριες που απουσίαζαν δικαιολογημένα. Προτείνεται οι τελευταίοι/ες να εξετάζονται στη διάρκεια της περιόδου από την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 έως την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023.
 • Τα αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων της πρώτης εξεταστικής περιόδου πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023.
 • Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ’ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της πρώτης εξεταστικής περιόδου θα αρχίσουν την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023. Μέχρι την Τρίτη 30 Μαΐου 2023 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι εξετάσεις για τους/τις μαθητές/τριες που απουσίαζαν δικαιολογημένα. Προτείνεται οι τελευταίοι/ες να εξετάζονται στη διάρκεια της περιόδου από την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 έως την Τρίτη 30 Μαΐου 2023.
 • Τα αποτελέσματα των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων της πρώτης εξεταστικής περιόδου πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Τρίτη 30 Μαΐου 2023

Αναλυτικές οδηγίες και χρονοδιάγραμμα στη σχετική εγκύκλιο

Ενημέρωση 13/6/2023:

Προγραμματισμός εξετάσεων της Ειδικής Εξεταστικής Ιουνίου των Λυκείων των ΕΠΑ.Λ., Π.ΕΠΑ.Λ και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., για το 2022-2023

Σχετικά με την Τράπεζα Θεμάτων:

Για οδηγίες, νομοθεσία και οτιδήποτε αφορά τις εξετάσεις με την Τράπεζα Θεμάτων, δείτε εδώ

Πανελλαδικές Εξετάσεις:

Σας υπενθυμίζουμε ότι για συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, μπορείτε να επισκέπτεστε τον σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας