2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας Γυμνασίου 2023

Ο 2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας Γυμνασίου θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 και ώρες 12.00-14.00 και θα είναι διαδικτυακός, ενώ θα πραγματοποιηθεί εντός του σχολικού χώρου κάθε σχολικής μονάδας.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν, αποκλειστικά, οι μαθητές/τριες που φοιτούν την τρέχουσα σχολική χρονιά στην Γ’ τάξη Γυμνασίου, με τη σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνα τους (απαιτείται έγγραφη δήλωση).

Οι συμμετέχοντες/ουσες πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν κωδικούς στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (sch.gr). Η απόκτηση κωδικού για όσους δεν διαθέτουν είναι εύκολη και πρόσβαση έχουν οι μαθητές τόσο των δημοσίων όσο και των ιδιωτικών γυμνασίων της χώρας. Όλοι οι κωδικοί (παλιοί και νέοι) πρέπει να έχουν κάνει είσοδο τουλάχιστον μία φορά στην πλατφόρμα e-me, ώστε να γίνει δυνατή η αποστολή πρόσκλησης στην κυψέλη του διαγωνισμού.

Η ύλη στην οποία θα διαγωνιστούν οι μαθητές/τριες είναι η διδακτέα ύλη της Γ’ Γυμνασίου, όπως ορίζεται από την 109533/Δ2 9-9-2022, και συγκεκριμένα τα κεφάλαια 1 (1.1, 1.2), 2 (2.1, 2.2), 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6) και 7 (7.1, 7.2) του σχολικού βιβλίου συμπεριλαμβανομένων και όλων των εικόνων, διαγραμμάτων ασκήσεων, προβλημάτων και παραθεμάτων, καθώς και των προσαρτημένων κειμένων. Ο διαγωνισμός θα περιλαμβάνει περίπου 50-70 ερωτήσεις κλειστού τύπου.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων συμμετοχής η Παρασκευή 28/4/2023.

Περισσότερες και αναλυτικότερες οδηγίες θα αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του ΠΔΒ pdbio.pev.gr στη σελίδα «ΠΔΒ Γυμνασίου»

Σχετικά έγγραφα:

1η ανακοίνωση ΠΔΒ 2023

Έντυπο υποβολής