1ος Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων για την ελληνική συμμετοχή στον 8ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Euroskills 2023

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του Ι.Ε.Π. (Πράξη 19/23-03-2023), προκηρύσσει τον 1ο Εθνικό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων 2023 με σκοπό τη συγκρότηση Εθνικής Αποστολής που θα συμμετάσχει στον «8ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Γκντάνσκ (Gdańsk) της Πολωνίας από 5 έως 10 Σεπτεμβρίου 2023.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος υποψήφιοι/ιες που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος στις 5 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα έναρξης του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα, δικαίωμα συμμετοχής για την ειδικότητα «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» έχουν οι μαθητές/μαθήτριες της Γ΄ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων. Επίσης, στις ειδικότητες «Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)» και «Τεχνικός Μηχανοτρονικής» μπορούν να διαγωνιστούν οι καταρτιζόμενοι/καταρτιζόμενες του Δ’ εξαμήνου των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δημόσιων Ι.Ε.Κ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ. καθώς και της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων. Τέλος, οι υποψήφιοι/ες για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στην προκήρυξη.

Σχετικά με το WorldSkills Europe:

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός WorldSkills Europe προωθεί την επαγγελματική, τεχνολογική και προσανατολισμένη στις υπηρεσίες εκπαίδευση και κατάρτιση σε ολόκληρη την Ευρώπη, συνεργαζόμενος με τη νεολαία, τους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές, τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις, ώστε να βοηθήσει στην προετοιμασία του εργατικού δυναμικού και των ταλαντούχων νέων του σήμερα για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος. Στον διαγωνισμό EuroSkills, που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, εκατοντάδες νέοι/νέες κάτω των 25 ετών από χώρες της Ευρώπης συναντιούνται, προκειμένου να διαγωνιστούν για την ευκαιρία να διεκδικήσουν τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι στην Ευρώπη στο επάγγελμα της επιλογής τους. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: worldskillseurope.org

Δείτε την προκήρυξη και την σχετική πρόσκληση