Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Α’ Γυμνασίου Νυδριού στα Ιωάννινα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή στην Υποδ/ντρια του Γυμνασίου Νυδριού, μέχρι την Τετάρτη 5/4/2023 και ώρα 10.00 π.μ.

Περισσότερα στο έγγραφο του Γυμνασίου Νυδριού