Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών/τριών του 2ου Πειραματικού ΓΕ.Λ. στην Αθήνα

Προκειμένου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο που θα οργανώσει την παραπάνω εκδρομή των μαθητών/τριών, παρακαλείσθε να καταθέσετε αυτοπροσώπως ή να αποστείλετε με εταιρεία ταχυμεταφοράς για λογαριασμό του προσφέροντος μέχρι την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 10.00 π.μ. σφραγισμένο φάκελο με την προσφορά σας.

Περισσότερα στο σχετικό έγγραφο του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ