Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών/τριών του 2ου Πειραματικού ΓΕ.Λ. σε Πάτρα Καλαμάτα Σπάρτη Ναύπλιο

Προκειμένου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο που θα οργανώσει την εκδρομή, να καταθέσετε αυτοπροσώπως ή να αποστείλετε με εταιρεία ταχυμεταφοράς για λογαριασμό του προσφέροντος, σφραγισμένο φάκελο με την προσφορά, μέχρι τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 και ώρα 10.00 π.μ.

Περισσότερα στο σχετικό έγγραφο του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας