ΦΕΚ 1444/2023. Κανονισμός Εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1444 τ.Β’ (13-3-2023) η απόφαση με θέμα: «Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.»

Στην απόφαση ρυθμίζονται ο αριθμός εισακτέων, η κατανομή των θέσεων, προσόντα και δικαιολογητικά, κλπ.

Δείτε το ΦΕΚ