Ανάρτηση οριστικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων Πειραματικών Σχολείων Ιονίων Νήσων

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Πειραματικών Σχολείων Ιονίων Νήσων.

Δείτε τους πίνακες στον ιστότοπο της ΠΔΕ Ιονίων Νήσων