Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ). Νέα περίοδος επιμόρφωσης (Μάρτιος 2023)

Δεδομένης της διαρκούς ανάγκης επιμόρφωσης νέων εκπαιδευτικών, που τοποθετούνται σε νηπιαγωγεία, αλλά και της τοποθέτησης νέων Συμβούλων Εκπαίδευσης, το πρόγραμμα εξ αποστάσεως ασύγχρονης επιμόρφωσης για την Εισαγωγή της Αγγλικής στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ) συνεχίζεται και μετά τη λήξη της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)», MIS 5093563, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Την υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος για Συμβούλους Εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς ΠΕ06 και ΠΕ60 δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων αναλαμβάνει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με ίδια μέσα, και με βάση το επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Πράξης.

Στο πλαίσιο αυτό, από την Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου και ώρα 13.00 μέχρι την Τρίτη, 07 Μαρτίου, 2023 και ώρα 13.00 θα ανοίξει ξανά το μητρώο του ΙΕΠ για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση Συμβούλων Εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών ΠΕ06 & ΠΕ60 που δεν εγγράφηκαν σε προηγούμενες περιόδους.

Η εγγραφή γίνεται μέσω του μητρώου του ΙΕΠ ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php).

Οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν την αίτησή τους εμπρόθεσμα και πληρούν τις προϋποθέσεις (έχουν δηλαδή δηλωθεί στο myschool από το σχολείο τους) θα μπορούν από την Πέμπτη, 09 Μαρτίου, 2023 και ώρα 13.00 να συνδεθούν στην πλατφόρμα moodle (https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=3650) για να ξεκινήσουν την επιμόρφωσή τους, συνολικής διάρκειας 24 ωρών.

Η σύνδεση στην πλατφόρμα γίνεται με προσωπικούς κωδικούς taxis.

Η επιμόρφωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί επιτυχώς το αργότερο μέχρι 31 Αυγούστου 2023. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα υπάρχει δυνατότητα συνέχισης του προγράμματος, αλλά οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κάνουν αίτηση σε νέα περίοδο επιμόρφωσης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, θα εκδοθούν βεβαιώσεις, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες μέσω του μητρώου του ΙΕΠ από 9 Μαΐου και ώρα 13:00, εφόσον το πρόγραμμα ολοκληρωθεί μέχρι 25 Απριλίου, ή εντός του Σεπτεμβρίου εάν ολοκληρωθεί μέχρι 31 Αυγούστου 2023.

Υπενθυμίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 μπορούν να ανατρέχουν στην Εκπαιδευτική Πύλη του ΕΑΝ (http://ean.auth.gr), όπου υπάρχει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και σενάρια, διαθέσιμα για αξιοποίηση σε συνεργασία με τον/τη Νηπιαγωγό.

Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου