Διαπίστωση της λήξης της θητείας ή της παύσης άσκησης των αρμοδιοτήτων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Από την 23/2/2023, ημερομηνία τοποθέτησης Συμβούλων Εκπαίδευσης αρμοδιοτήτων των Ε’ και ΣΤ’ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (δείτε σχετικά εδώ), με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων διαπιστώνεται η λήξη της θητείας ή η παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου της παρούσας που τους έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες και καθήκοντα επιστημονικής ή και παιδαγωγικής ευθύνης σε σχολική μονάδα ή σε σχολικές μονάδες, τα οποία, ακόμη και κατά ένα μέρος, δεν ασκούνται από τοποθετούμενους Συμβούλους Εκπαίδευσης, εξακολουθούν να ασκούν τις εν λόγω αρμοδιότητες και καθήκοντά τους κατά το μέρος αυτό μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας και την εξ ολοκλήρου άσκηση αυτών από Συμβούλους Εκπαίδευσης ή Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και, το αργότερο, μέχρι την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων λήξης της θητείας ή παύσης άσκησης αρμοδιοτήτων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και στις ανωτέρω περιοχές.

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, των οποίων η περιοχή αρμοδιότητας εκτείνεται σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εκτός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της έδρας τους, συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και του ή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και συμπράττουν ή συμβάλλουν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και τη λειτουργία και του ή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, στις οποίες υπάγεται η Διεύθυνση ή οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου εκτείνεται η περιοχή αρμοδιότητάς τους.

Δείτε την απόφαση στη Δι@ύγεια