Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το 2023-2024 και το ημερολογιακό έτος 2024 του Νοτίου Ημισφαιρίου

Ενημερωτική εγκύκλιος για εκπαιδευτικούς οι οποίοι/ες επιθυμούν παράταση της απόσπασής τους για το επόμενο σχολικό έτος 2023-2024, και το ημερολογιακό έτος 2024 του Νοτίου Ημισφαιρίου στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών ενόψει έκδοσης της πρόσκλησης απόσπασης εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2023-2024 και το ημερολογιακό έτος 2024 του Νοτίου Ημισφαιρίου.

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση παράτασης απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά τα οποία και μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload), πριν την «Οριστική Καταχώριση» της αίτησης, στο περιβάλλον της διαδικτυακής πύλης. Οδηγίες τόσο για την ανάρτηση των δικαιολογητικών όσο και για λοιπά θέματα της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης παράτασης απόσπασης περιγράφονται στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση.

Με την οριστικοποίησή της, η αίτηση λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου και μπορεί και να εκτυπωθεί.

Απορρίπτονται οι εκπρόθεσμες αιτήσεις. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δε γίνονται δεκτά και συνεπάγονται την απόρριψη της αίτησης, πλην της περίπτωσης που από υπαιτιότητα της αρμόδιας υπηρεσίας έκδοσης δεν έχουν χορηγηθεί στον αιτούντα μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και υπό την προϋπόθεση κατάθεσης του αριθμού πρωτόκολλου της αίτησης που εκκρεμεί στην εν λόγω υπηρεσία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 18-01-2023 μέχρι 27-01-2023 και ώρα 23:59

Περισσότερα στη σχετική εγκύκλιο

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...