Νέες προσλήψεις (21/12/2022) αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2022-2023

Νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ, ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-2023. Συγκεκριμένα:

α) Προσλήψεις 377 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση καθώς και στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2022-2023, βάσει Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών (άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει).

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) 113 εκπαιδευτικoί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)

β) 68 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση ΕΔΩ

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

α) 10 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)

β) 186 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 10 έως και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023, απευθείας στην σχολική μονάδα πρόσληψής τους. Εάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

β) Προσλήψεις 210 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2022-2023

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι προσλαμβάνονται 209 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2022-2023 ως εξής:

  • σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ): 25
  • στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη):126
  • σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ): 3
  • σε Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ: 1
  • σε σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης (ΠΕ23 και ΠΕ30): 52
  • σε Επαγγελματικά Λύκεια:2
  • σε Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ:1

Δείτε τον πίνακα με τα ονόματα (τροποποιήθηκε 22/12/22: προσθήκη 1 ατόμου σε Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ)

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 10 έως και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023 απευθείας στη σχολική μονάδα/δομή τοποθέτησης ή σε μια εξ αυτών για τις ομάδες σχολείων.


Στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας ανάληψης υπηρεσίας και σύναψης ψηφιακής σύμβασης.