Οι αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης

«Από τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε. Σ.Ε.) κοινοποιούνται οι αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης, όπως αυτοί έχουν καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του ν.4823/2021 (Α’136), μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Ανακοινώνεται επίσης το πρόγραμμα συνεντεύξεων του Δ’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε. και γνωστοποιείται ότι τα προγράμματα συνεντεύξεων των υποψηφίων Σ.Ε. των Α’, Β’, Γ’, Ε’, ΣΤ’ Π.Σ.Ε. θα αναρτηθούν με νεότερη ανακοίνωση. Το Δ’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε. εδρεύει στο 2ο Πρότυπο Λύκειο Αθηνών: Τιμολέοντος Φιλήμονος 30-32 & Έλενας Βενιζέλου, 11521»

Δ’ Π.Σ.Ε. Πρόγραμμα συνεντεύξεων 

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ενημέρωση 08-12-2022 Πρόγραμμα συνεντεύξεων Ε’ Π.Σ.Ε. Συμβούλων Εκπαίδευσης 

Ενημέρωση: 12-12-2022 Πρόγραμμα συνεντεύξεων των Γ’ και ΣΤ’ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης 

Ενημέρωση 16/2/2022: Σύμβουλοι Εκπαίδευσης. Κύρωση τελικών πινάκων και πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης