Διορθώσεις σε διδακτικά βιβλία των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του σχολικού έτους 2022-2023

Σας ενημερώνουμε σχετικά με διορθώσεις στους παρακάτω τίτλους βιβλίων ΕΠΑΛ:

  • Διδακτικό βιβλίο με τίτλο Υγιεινή-Μικροβιολογία» (ISBN: 978-960-06-5137-9), των συγγραφέων Θάνου Ν., Νικολοπούλου-Ντέρου Ε. και Τσιγάρα Ε., με το οποίο καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος ειδικότητας «Υγιεινή» όλων των Ειδικοτήτων της Γ ‘ Τάξης του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας των ΕΠΑ.Λ.
  • Διδακτικό βιβλίο με τίτλο «Συνταγολόγια-Νομοθεσία – Βιβλία Φαρμακείου» (ISBN:978-960-06- 5153-9), της συγγραφέως Μπελτέ Ο.-Α., με το οποίο καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες του εξεταζόμενου μέσω της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ) μαθήματος ειδικότητας «Συνταγολόγια – Νομοθεσία – Βιβλία Φαρμακείου» της Ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» της Γ’ Τάξης του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας – Ευεξίας των ΕΠΑ.Λ.
  • Διδακτικό βιβλίο με τίτλο «Χημεία και Ζωντανοί Οργανισμοί» (ISBN 978-960-06-5206-2), των συγγραφέων Γράψα Ι. και Πάγκαλου Σ., με το οποίο καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες του μη εξεταζόμενου μαθήματος Γενικής Παιδείας «Χημεία» της Γ’ Τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.
  • Διδακτικό βιβλίο με τίτλο «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» (ISBN 978-960-06- 2983-5), των συγγραφέων Βαξεβανίδου Μ. & Ρεκλείτη Π., με το οποίο καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος ειδικότητας «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» όλων των Ειδικοτήτων της Γ’ Τάξης του Τομέα «Διοίκησης και Οικονομίας» των ΕΠΑ.Λ.
  • Διδακτικό βιβλίο με τίτλο «Τουριστική Γεωγραφία» (ISBN: 978-960-06- 5121-8), των συγγραφέων Τερκενλή Θ., Μεταξίδη Ν. και Ραφτοπούλου Π., με το οποίο καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες του μη-εξεταζόμενου μαθήματος ειδικότητας «Γεωγραφία Τουρισμού» της Ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» της Γ’ Τάξης του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας των ΕΠΑ.Λ.

Δείτε το σχετικό έγγραφο, εδώ

Συμπληρωματικά σάς πληροφορούμε ότι ο πλήρης κατάλογος των διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2022-2023 των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. είναι διαθέσιμος μέσω του συνδέσμου «ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ» της ιστοσελίδας του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (https://publications.cti.gr). Στα βιβλία του καταλόγου που υπάρχουν διορθώσεις σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (σχολικό έτος 2021 – 2022) έχει προστεθεί η ένδειξη «ΑΛΛΑΓΕΣ». Οι αλλαγές εμφανίζονται επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη.