Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών/τριών του 2ου Πειραματικού Γ.Ε.Λ. στη Θεσσαλονίκη

Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο πρέπει να καταθέσει οικονομική προσφορά για το συνολικό κόστος της εκδρομής και προσφορά η οποία να επιμερίζεται ανά μαθητή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο του Δ/ντη του 2ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΕΛ Λευκάδας, μέχρι την Δευτέρα 5/12/2022 και ώρα 11.00 π.μ. Οι προσφορές θα ανοίξουν την ίδια μέρα μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Περισσότερα στο σχετικό έγγραφο του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...