Επιμορφωτικό υλικό για τους Μέντορες και Ενδοσχολικούς Συντονιστές

Επιμορφωτικό υλικό από τη Γενική Γραμματεία Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, για τους Μέντορες και τους Ενδοσχολικούς Συντονιστές όπως προβλήθηκε κατά τις επιμορφωτικές ημερίδες που έλαβαν χώρα στις 18 και 22 Νοεμβρίου 2022.

Δείτε το υλικό:

Μέντορες (Θεσμός και Ρόλος)


Θεσμός Μέντορες


Ενδοσχολικοί Συντονιστές


Για την απόφαση που ορίζει τη νομοθεσία για τα ανωτέρω, δείτε εδώ.