Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου ΕΠΑΛ στη Βουλή των Ελλήνων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30/11/2022 και ώρα 9:00 π.μ.

Περισσότερα στο σχετικό έγγραφο του 1ου ΕΠΑΛ