Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πενθήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου και Λ.Τ. Βασιλικής, στη Θεσσαλονίκη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πρωτότυπης μορφής) σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, αυτοπροσώπως ή Ταχυδρομική Εταιρεία στο Διευθυντή του Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων Βασιλικής το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 21-11-2022 και ώρα 11:00 π.μ. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την ίδια μέρα.

Περισσότερα στο έγγραφο του Γυμνασίου και Λ.Τ. Βασιλικής