Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2022-2023

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την ανάρτηση της εγκυκλίου έναρξης της Ενισχυτική Διδασκαλίας στα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2022-2023.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022, θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες των ΔΔΕ καθώς και σε εμφανές σημείο:

α) οι πίνακες κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων (επισημαίνονται τα ονόματα των επιλεγέντων) και

β) πίνακα όπου θα αποτυπώνεται η κατανομή κλάδων – ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι, αφού ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα, οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ.Δ.Ε. μόνο την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. (επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης.

Οι τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 παρουσιάζονται στα Σ.Κ.Α.Ε., και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σ.Κ.Α.Ε..

Δείτε την εγκύκλιο

Η υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης

Συνεχής ενημέρωση για θέματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...