Πανελλαδικές 2023. Έλεγχος στοιχείων μαθητών Γ’ τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στο myschool για το σχολικό έτος 2022-2023

Προκειμένου να δημιουργηθεί το αρχείο των μαθητών/τριών της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ παρακαλούμε:

Για τα ΓΕΛ:

Α. Να ελέγξετε ότι όλοι οι μαθητές της τελευταίας τάξης της σχολικής σας μονάδας είναι ορθώς καταχωρισμένοι στο Πληροφοριακό Σύστημα «myschool», απ’ όπου και θα αντληθεί το σχετικό αρχείο.

Χωρίς κωδικό αριθμό εξετάσεων θα είναι καταχωρισμένοι οι μαθητές που φοιτούν για πρώτη φορά στη Γ’ Ημερησίου/Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Β. Να ελέγξετε ότι όσοι μαθητές της Γ’ Ημερησίου/Εσπερινού Γενικού Λυκείου απέκτησαν κωδικό εξετάσεων προηγούμενο έτος (π.χ. οι μαθητές που επαναλαμβάνουν την τάξη λόγω ανεπαρκούς φοίτησης), είναι καταχωρισμένοι με τον παλαιό τους κωδικό αριθμό εξετάσεων. Σημειώνεται ότι, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή καταχώριση του κωδικού αριθμού εξετάσεων, εφόσον υπάρχει.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να είναι καταχωρισμένα στο Πληροφοριακό Σύστημα «myschool» τα πλήρη στοιχεία όλων των μαθητών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, χρονολογία γέννησης, φύλο κλπ).

Παρακαλούμε να έχετε ολοκληρώσει τον έλεγχο των στοιχείων των μαθητών στο «myschool», μέχρι την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022, ώστε να αντληθεί μετά το απαιτούμενο αρχείο από την υπηρεσία μας για την απόδοση κωδικού εξετάσεων στους μαθητές για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2023.

Η εγκύκλιος για τα ΓΕΛ

Για τα ΕΠΑΛ:

Α. Να ελέγξετε ότι όλοι οι μαθητές της τελευταίας τάξης της σχολικής σας μονάδας, είναι ορθώς καταχωρισμένοι στο Πληροφοριακό Σύστημα «myschool», απ’ όπου και θα αντληθεί το σχετικό αρχείο.

Χωρίς κωδικό αριθμό εξετάσεων θα είναι καταχωρισμένοι οι μαθητές που φοιτούν στη Γ’ Ημερησίου/Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για απολυτήριο και δεν έχουν κωδικό πανελλαδικών εξετάσεων παλαιότερων ετών.

Β. Να ελέγξετε ότι όσοι μαθητές της Γ’ Ημερησίου/Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου απέκτησαν κωδικό εξετάσεων προηγούμενο έτος (π.χ. οι μαθητές που επαναλαμβάνουν την τάξη λόγω ανεπαρκούς φοίτησης), είναι καταχωρισμένοι με τον παλαιό τους κωδικό αριθμό εξετάσεων. Σημειώνεται ότι, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή καταχώριση του κωδικού αριθμού εξετάσεων, εφόσον υπάρχει.

Γ. Να ελέγξετε ότι έχετε επιλέξει ορθώς την ένδειξη στο πεδίο «Παρακολουθεί μόνο μαθήματα ειδικότητας», όπου απαιτείται (για τους μαθητές που έχουν ήδη απολυτήριο και φοιτούν μόνο για την απόκτηση ειδικότητας).

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να είναι καταχωρισμένα στο Πληροφοριακό Σύστημα «myschool» τα πλήρη στοιχεία όλων των μαθητών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, χρονολογία γέννησης, φύλο κλπ).

Παρακαλούμε να έχετε ολοκληρώσει τον έλεγχο των στοιχείων των μαθητών στο «myschool», μέχρι την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022, ώστε να αντληθεί μετά το απαιτούμενο αρχείο από την υπηρεσία μας για την απόδοση κωδικού εξετάσεων στους μαθητές για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2023

Η εγκύκλιος για τα ΕΠΑΛ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...