Τράπεζα Θεμάτων. Γραπτώς Εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Β’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και τρόπος εξέτασης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5503 τ.Β’ (25/10/2022) η απόφαση με θέμα: «Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Β’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2022-2023, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).»

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, Τα «Γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Β’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ., στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, είναι τα ακόλουθα:

  1. Νέα Ελληνικά
  2. Άλγεβρα (Μαθηματικά)
  3. Γεωμετρία (Μαθηματικά)
  4. Φυσική (Φυσικές Επιστήμες)
  5. Μαθήματα Τομέα

Για την εξεταστέα ύλη και τον τρόπο εξέτασης, δείτε το ΦΕΚ

Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2022-2023.


Συνεχής ενημέρωση για την Τράπεζα Θεμάτων σε ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ., στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...