Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στα ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΔΕ και ΠΥΣΕΕΠ, ΚΥΣΕΕΠ

Ενόψει των εκλογών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών, σας ενημερώνουμε σχετικά με την ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων 2022:

ΠΥΣΔΕ Λευκάδας:

Για τους/τις υποψηφίους του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας, δείτε εδώ

ΑΠΥΣΔΕ Ιονίων Νήσων:

Για τους/τις υποψηφίους του ΑΠΥΣΔΕ Ιονίων Νήσων, δείτε εδώ

ΠΥΣΕΕΠ Ιονίων Νήσων:

Για τους/τις υποψηφίους του ΠΥΣΕΕΠ Ιονίων Νήσων, δείτε εδώ

ΚΥΣΔΕ:

Για τους/τις υποψηφίους του ΚΥΣΔΕ, δείτε εδώ

ΚΥΣΕΕΠ:

Για τους/τις υποψηφίους του ΚΥΣΕΕΠ, δείτε εδώ


Αναλυτική ενημέρωση για τις εκλογές, στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας