Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων Β’ φάσης στα ΔΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων Β’ φάσης στα ΔΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας. Οι ενδιαφερόμενοι, για να δουν το αποτέλεσμα της αίτησής τους, θα πρέπει να κάνουν Είσοδο στο σύστημα https://diek.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας το email και συνθηματικό που ήδη έχουν.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι (Β’ φάση) θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους μέχρι την Πέμπτη 29/09/2022 στα ΔΙΕΚ επιτυχίας τους.

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή θα πρέπει να απευθύνεστε στα ΔΙΕΚ επιτυχίας (δείτε πίνακα με τα ΔΙΕΚ, εδώ).

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι κρίσιμη. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

Για όσους επιτυχόντες κατά την Α’ φάση είχαν κάνει αίτημα βελτίωσης, είτε αυτό ικανοποιήθηκε είτε όχι κατά τη Β’ φάση, δε χρειάζεται να κάνουν καμία άλλη ενέργεια.

Ο τελικός αριθμός των τμημάτων που θα λειτουργήσουν στα ΔΙΕΚ θα καθοριστεί με βάση τις εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν.

Οδηγίες εγγραφής Β’ φάσης

Δείτε τις Βάσεις Εισαγωγής υποψηφίων Σεπτεμβρίου (Β΄ φάση) στα ΔΙΕΚ (γενική κατηγορία)

Δείτε τις Βάσεις Εισαγωγής υποψηφίων Σεπτεμβρίου (Β΄ φάση) στα ΔΙΕΚ (ειδικές περιπτώσεις)