ΦΕΚ 4958/2022. Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία στα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των ΕΠΑΛ για το 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 4958/τ.Β’/21-09-2022) δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. Φ.ΜΝΑΕ/114694/Δ4/21-09-2022 κοινή απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Οργάνωση, λειτουργία και υλοποίηση για το σχολικό έτος 2022-2023 της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) στο πλαίσιο της Πράξης “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.”».

Το σχετικό έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Το ΦΕΚ με την Υ.Α.


Συνεχής ενημέρωση για θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...