ΦΕΚ 4917/2022. «Σύμβουλος καθηγητής» στα Επαγγελματικά Λύκεια από το σχολικό έτος 2022-2023

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4917 τ.Β’ (16-9-2022) η Αριθμ. Φ.ΜΝΑΕ/111415/Δ4 απόφαση με θέμα: «Οργάνωση και Λειτουργία του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» για το σχολικό έτος 2022-2023».

Στο ΦΕΚ ορίζονται αρμοδιότητες και καθήκοντα, θέματα εφαρμογής, αποτίμησης και ανατροφοδότηση της δράσης.

Δείτε το ΦΕΚ