Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2022-2023

Για το 2023-2024 έχουν ξεκινήσει να αναρτώνται οι νέες οδηγίες. Δείτε σχετικά εδώ

Όλες οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διδασκαλία των μαθημάτων στα ΕΠΑΛ για το 2022-2023. Το άρθρο θα ενημερώνεται μέχρι τη συμπλήρωση των οδηγιών για όλα τα μαθήματα:

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2022-2023

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Προσανατολισμού της Α’ τάξης ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2022-2023

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα «Αρχές Μηχανολογίας» της Α’τάξης ΕΠΑΛ, τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Μηχανολογίας της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2022-2023

Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β΄τάξης ΕΠΑ.Λ και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Γ΄τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2022-23

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής» της Α’ τάξης ΕΠΑΛ, τα Τεχνολογικά – Επαγγελματικά μαθήματα της Β’ τάξης ΕΠΑΛ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2022-2023

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α’ τάξης ΕΠΑΛ, τα Τεχνολογικά – Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2022-2023

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Α’ τάξης ΕΠΑΛ, των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Β’ τάξης ΕΠΑΛ και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2022-2023

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου» της Α’ τάξης ΕΠΑΛ, τα Τεχνολογικά – Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού της Β’ τάξης ΕΠΑΛ και τα μαθήματα ειδικότητας της Ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2022-2023

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Βασικές Αρχές Σύνθεσης» της Α’ τάξης ΕΠΑΛ, τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Β’ τάξης ΕΠΑΛ και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2022-2023

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α’ τάξης ΕΠΑΛ, των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας της Β’ τάξης ΕΠΑΛ και των μαθημάτων ειδικότητας των Eιδικοτήτων του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2022-2023

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Ναυτιλιακές Γνώσεις» της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχoλικό έτος 2022-2023

Συμπλήρωση των Οδηγιών διδασκαλίας για το μάθημα ειδικότητας «Μεταφορά Φορτίων» της ειδικότητας «ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ» του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2022-2023

Συμπλήρωση-Αναδιατύπωση οδηγιών διδασκαλίας μαθημάτων ειδικότητας των Eιδικοτήτων «Βοηθός Οδοντοτεχνίτη» και «Βοηθός Φαρμακείου» του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2022-2023