Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2022-2023

Όλες οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γυμνασίου για το 2022-2023. Το άρθρο θα ενημερώνεται μέχρι τη συμπλήρωση των οδηγιών για όλα τα μαθήματα:

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας των Ημερησίων και των Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023.

[Το έγγραφο] και [Οι οδηγίες]

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας των Ημερησίων και των Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023.

[Το έγγραφο] και [Οι οδηγίες]

Ιστορία

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας των Ημερησίων και των Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023.

[Το έγγραφο] και [Οι οδηγίες]

Θρησκευτικά

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών των Ημερησίων και των Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023

[Οι οδηγίες]

Μαθηματικά

Οι οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών των Ημερησίων και των Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023.

[Το έγγραφο] και οι οδηγίες για [την Α’ Γυμνασίου], [τη Β’ Γυμνασίου] και [τη Γ’ Γυμνασίου]

Φυσική

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής των Ημερησίων και Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023.

[Το έγγραφο] και [Οι οδηγίες]

Χημεία

Οι οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας των Ημερησίων και των Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023.

[Το έγγραφο] και οι οδηγίες για [τη Β’ Γυμνασίου] και [τη Γ’ Γυμνασίου]

Βιολογία

Οι οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας των Ημερησίων και των Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023.

[Το έγγραφο] και οι οδηγίες για [την Α’ Γυμνασίου], [τη Β’ Γυμνασίου] και [τη Γ’ Γυμνασίου]

Γεωλογία – Γεωγραφία

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Γεωλογία – Γεωγραφία των Ημερησίων και Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023.

[Το έγγραφο] και [Οι οδηγίες]

Πληροφορική

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής των Ημερησίων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023

[Το έγγραφο] και [Οι οδηγίες]

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής των Εσπερινών των Μουσικών και των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023

[Το έγγραφο] και [Οι οδηγίες]

Τεχνολογία

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας των Ημερησίων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023

[Το έγγραφο] και [Οι οδηγίες]

Ξένη Γλώσσα

Οι οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ξένης Γλώσσας των Ημερησίων και των Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023.

[Το έγγραφο] και [Οι οδηγίες]

Οικιακή Οικονομία

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας των Ημερησίων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023.

[Το έγγραφο] και [Οι οδηγίες]

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής των Ημερησίων και Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023.

[Το έγγραφο] και [Οι οδηγίες]

Μουσική – Καλλιτεχνικά

Οδηγίες για τη διδασκαλία του διδακτικού αντικειμένου/μαθήματος «Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Μουσική – Καλλιτεχνικά)» των Ημερησίων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023.

[Το έγγραφο] και [Οι οδηγίες]

Φυσική Αγωγή

Αναλυτικές οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής των Ημερησίων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023.

[Οι οδηγίες]