Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε θέσεις Διευθυντών/ντριών στα ΔΙΕΚ

Η απόφαση σχετικά με την απόσπαση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Διευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η θητεία είναι τριετής, άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2022 και λήγει την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, ήτοι 31 Αυγούστου 2025.

Δείτε την απόφαση

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...