Έγκριση για κλήρωση υποψηφίων μαθητών στην Α’, Β’ και Γ’ τάξη του 2ου Πειραματικού Λυκείου Λευκάδας

Στη Λευκάδα σήμερα Τετάρτη 31-08-2022 και ώρα 08:00 π.μ. σύμφωνα με τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη, που προκύπτει ύστερα από την κλήρωση για την Α’ τάξη και τις μετεγγραφές για τη Β’ και Γ’ τάξη:

ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΟΥΜΕ

  • για την Α’ τάξη 11 θέσεις
  • για την Β’ τάξη 05 θέσεις
  • για την Γ’  τάξη 03 θέσεις

χρόνος υποβολής αιτήσεων εγγραφής για τη κλήρωση Πέμπτη 1/9  κ’ Παρασκευή 2/9/2022 από 08:30 έως 12:30 π.μ.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του Δντή του 2ου Πειραματικού Γελ Λευκάδας.

Η πρόεδρος του ΕΠΕΣ                                                                     Ο Διευθυντής

Ευγενία Αρβανίτη                                                                      Κων. Α. Αραβανής

Αν. Καθ. Παν. Πατρών                                                                     Φυσικός   MSc

 

Δείτε εδώ και το σχετικό έγγραφο του 2ου Πειραματικού Λυκείου Λευκάδας