Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων στις Ομάδες Προσανατολισμού για το 2022-2023

Αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια η απόφαση με θέμα: «Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023»

Δείτε τα τμήματα εδώ