Εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το 2022-2023

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4450 τ.Β’ (22-8-2022) η απόφαση με θέμα: Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α’,Β’ και Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2022-2023.

Δείτε το ΦΕΚ