Πρότυπα – Πειραματικά. Αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων για το 2022-2023

Ανακοινώθηκαν οι αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων (μετά τις ενστάσεις) για την «Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ) κατά το σχολικό έτος 2022–2023 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα» (ΑΔΑ: 624Η46ΜΤΛΗ-7ΓΟ) ανά Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.).

Δείτε τους πίνακες ανά Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.). στον κόμβο της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...