Τροποποιητική απόφαση για τον αριθμό εισακτέων στις Αστυνομικές Σχολές με τις Πανελλαδικές 2022

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3903 τ. Β’ (25-7-2022) η απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 6000/2/268-α’/08-02-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Εθνικής Άμυνας – Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη με θέμα: Καθορισμός αριθμού εισαγομένων στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2021-2022 (Β’ 552).

Δείτε το ΦΕΚ με τη νέα απόφαση