ΦΕΚ 49 ΑΣΕΠ/2022. Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό μελών ΕΕΠ ΕΒΠ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 49 τ. ΑΣΕΠ (23-7-2022), η πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29 και ΠΕ30) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (κλάδου ΔΕ01), εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των Προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σε εφαρμογή του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης (από τη Δευτέρα 25 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022).

Η αίτηση, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), θα υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr) από τα ίδια τα μέλη ΕΕΠ ΕΒΠ κάνοντας εισαγωγή στην εφαρμογή με τους προσωπικούς τους κωδικούς.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης, καθώς ο ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτής.

Επίσης απαιτείται η ανάγνωση με προσοχή, όλων των λεπτομερειών όπως αναφέρονται στην πρόσκληση και η μελέτη των σχετικών επισημάνσεων – παραδειγμάτων που αναγράφονται σε αυτήν.

Το ΦΕΚ, η Υπουργική Απόφαση και η Εγκύκλιος

Δείτε το ΦΕΚ με την πρόσκληση

Δείτε την Υπουργική απόφαση

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο


Για την πρόσκληση για διορισμό εκπαιδευτικών (ΦΕΚ 50 ΑΣΕΠ/2022), δείτε εδώ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...