Υποψήφιοι/ες με σοβαρές παθήσεις (5%). Έλεγχος για έγκριση ή απόρριψη του Μηχανογραφικού Δελτίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι υποψήφιοι με την κατηγορία των σοβαρών παθήσεων μπορούν να πληροφορούνται την έγκριση ή απόρριψη του μηχανογραφικού τους δελτίου και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής https://exams-severeillness.it.minedu.gov.gr/, από Τετάρτη 20/7/2022 μέχρι και τη Παρασκευή 22/7/2022 και ώρα 14:00.

Για την εισαγωγή τους στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή οι υποψήφιοι θα χρησιμοποιήσουν τα ίδια e-mail και password με εκείνα της υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου σοβαρών παθήσεων(5%).

Οι υποψήφιοι των οποίων το μηχανογραφικό δελτίο έγινε δεκτό, οφείλουν να ελέγξουν την ορθότητα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο, Όνομα, Όνομα πατρός, Όνομα μητρός, Έτος γέννησης ΑΔΤ) και του βαθμού απολυτηρίου, που έχουν καταχωρισθεί στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο.

Στους υποψηφίους που δεν θυμούνται το password που χρησιμοποίησαν για την υποβολή του Μηχανογραφικού τους Δελτίου, θα παρέχεται η δυνατότητα υπενθύμισης του κωδικού μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής εφαρμογής.