Συμπληρωματική κατανομή στις ΑΕΝ για υποψηφίους παρελθόντων ετών

Αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια απόφαση με θέμα: «Συμπληρωματική κατανομή σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στισ Α.Ε.Ν./Π-Μ το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 μέσω πανελλαδικών εξετάσεων». Η απόφαση αφορά επιμέρους κατανομή θέσεων υποψηφίων ΓΕ.Λ., οι οποίοι συμμετείχαν το σχολικό έτος 2019-2020 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΓΕ.Λ.:

α) με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020 (Νέο Σύστημα)

β) με τους όρους και τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα)

και το έτος 2022 υπέβαλαν εκ νέου μηχανογραφικό χωρίς νέα εξέταση.

Δείτε την απόφαση