Υποβολή ενστάσεων και αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης των αποσπάσεων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ, σχολεία ΚΩΦΩΝ – ΤΥΦΛΩΝ και ΚΕΔΑΣΥ, για το διδακτικό έτος 2022-2023, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σας ενημερώνουμε ότι:

Από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ υποβλήθηκαν 2201 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 2031 (ποσοστό 92,28%).

Στα Ε.Α.Ε. υποβλήθηκαν 322 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 254 (ποσοστό 78,88%).

Υποβολή Ενστάσεων

Για την υποβολή ενστάσεων, το ηλεκτρονικό σύστημα θα είναι ανοικτό από την Πέμπτη 07-07-2022 για πέντε (5) ημέρες έως και την Δευτέρα 11-07-2022 και ώρα 15:00.

Υποβολή αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης

Για την υποβολή αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης, το ηλεκτρονικό σύστημα θα παραμείνει ανοικτό έως και τις 11-07-2022.

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Συνεχής ενημέρωση για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας