Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους για το 2022-2023

Δείτε τους πίνακες με τα ονόματα εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

Η απόφαση στη Δι@ύγεια

Συνεχής ενημέρωση για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας