Πανελλαδικές 2022. Υπολογισμός Μορίων και Στατιστικά

Κατόπιν της ανακοινώσεως των βαθμολογιών των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022 (δείτε εδώ), σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Πλήθος Υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ:

Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2022 ανά είδος Λυκείου και Ομάδα Προσανατολισμού/Τομέα εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες (επισημαίνεται ότι το πλήθος των υποψηφίων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ προκύπτει από μία τουλάχιστον συμμετοχή σε πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα):

Πλήθος Υποψηφίων ΓΕΛ


Πλήθος Υποψηφίων ΕΠΑΛ


Υπολογισμός Μορίων:

Για να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι στον υπολογισμό των μορίων τους, το Υπουργείο Παιδείας ανέπτυξε ειδική εφαρμογή, με την οποία οι υποψήφιοι εισάγοντας τους γραπτούς τους βαθμούς, μπορούν να δουν αυτόματα τα μόριά τους για κάθε Τμήμα/Σχολή του Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν. Η εφαρμογή ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ιστοσελίδα (στο μενού της ιστοσελίδας θα βρείτε χρήσιμα έγγραφα σχετικά με τους Συντελεστές Βαρύτητας):

Υπολογισμός μορίων Πανελλαδικές 2022

Στατιστικά Στοιχεία με επιδόσεις υποψηφίων:

Για να δείτε ή/και να κατεβάσετε τα στατιστικά στοιχεία πατήστε εδώ.