Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2022-2023

Η υπ’ αριθμ. 77677/Γ4/23-6-2022 απόφαση, σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για το σχολικό έτος 2022-2023,

Α. στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και

Β. στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Δείτε την απόφαση

Συνεχής ενημέρωση για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών, στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...